Законодавчі акти, на підставі яких діє фінансова установа

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України “Про електронну комерцію”, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженим Постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 913, нормативно-правові акти Національного банку України, а також відповідає вимогам іншим нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг.