Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

1. Відомості про склад наглядової ради:
— Наглядова рада не створювалась

2. Відомості про керівників юридичної особи:
— Генеральний Директор — Потоцька Олена Сергіївна наказ від 19.03.19 р.
— Генеральний Директор — Кулик Тетяна Сергіївна звільнена 18.03.19 р.
— Головний бухгалтер — Ромах Наталія Анатоліївна наказ від 16.05.19 р.