Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

1. Відомості про склад наглядової ради:
— Наглядова рада не створювалась

2. Відомості про керівника юридичної особи:
— Генеральний Директор — БАЛАШОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ