Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

1. Відомості про склад наглядової ради:
— Наглядова рада не створювалась

2. Відомості про керівників юридичної особи:
— Генеральний директор — Гороховік Аліна Дмитрівна, наказ від 01.11.2021 року.

3. Вищий орган юридичної особи:
— Загальні збори є вищим органом ТОВ «ФК «АКТИВ+».

4. Виконавчий орган юридичної особи:
— Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є Генеральний Директор.

Правова інформація про компанію станом до 13.11.2019 року