Відомості про власників

 

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1. Юридичні особи
1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР+» ********** м.Київ, ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 13, офіс 9 100
2. Фізичні особи
2.1
3. Усього — 1

2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами — учасниками(засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовий установи)

№ з/п  ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ учасника (засновників, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР+» ********** КРУЗЕ ЕЛІНА СТАНІСЛАВІВНА Паспорт ******видан **** від ** грудня **** року 50
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР+» ********** КАРПЛЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Паспорт серія ** ****** виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від ** грудня **** року 50

 

Структура власності ТОВ ФК Актив